logo-pyhanasi

Rekisteri-seloste

Järvien reitti

ekokumppanit_logo_2019_small_vaaka_color

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki 523/1999 (10 §) / EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Syyskuu 2018

1. Rekisterinpitäjä

Ekokumppanit Oy (18017648-4)
Käyntiosoite: Valssipadonraitti 3, 33100 TAMPERE
Postiosoite: PL 487, 33101 TAMPERE
Kotisivut: ekokumppanit.fi

2. Rekisterin vastuuhenkilöt

Pyhä-Näsi-projektin projektipäällikkö Olli Vakkala (olli.vakkala(at)tampere.fi) ja projektisuunnittelija Hanna Eronen(hanna.eronen(at)tampere.fi).

3. Rekisterin nimi

Pyhä-Näsi-projektin palauterekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään Pyhä-Näsi-projektin palautekyselyssä sekä muuhun aiheeseen liittyvään viestintään.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Rekisterin sisältämiä tietoja kerätään rekisteröityjen omalla suostumuksella rekisterin käyttötarkoituksen mukaista viestintää varten.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina rekisteröidyn nimi sekä sähköpostiosoite. Tietoja ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään Pyhä-Näsi-projektin verkkosivuilla sijaitsevalla verkkolomakkeella.

8. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään Google Drive -pilvipalvelussa, jolloin henkilötietoja voi siirtyä myös EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Google kuuluu Yhdysvaltojen ja EU:n välisen Privacy Shield -sertifioinnin piiriin, joten henkilötiedot pysyvät koko ajan suojattuna henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteriin ilmoitettavat henkilötiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Rekisteri sijaitsee palomuurein, käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatussa Google Drive -pilvipalvelussa. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät tietonsa. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilöille, rekisterinpitäjän postiosoitteeseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tarpeettomien, virheellisten tai vanhentuneiden tietojen korjaamista tai tietojensa poistamista. Kirjallinen korjaus-/poistamispyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilöille, rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.